Izbrane slogovne tendence sodobnih strokovnih besedil – k razvojnim spremembam sloga sodobnih čeških teoretično-strokovnih besedil

Avtorji

  • Martin Schacherl

Ključne besede:

slog, jezikoslovje, teoretični in znanstveni diskurz, humanistika in družboslovje

Povzetek

Študija si prizadeva opozoriti na aktualne težnje sloga sodobne češko pisane teoretične strokovne komunikacije. Prispevek predstavlja analize izbranih sredstev sodobnega češko pisanega znanstvenega diskurza. Konkreten cilj študije je, da na reprezentativnem materialu izbranih monografij določenih strokovnih področij dokaže (ne)prisotnost jezikovnih posodobitev (jazykových aktualizací), s katerimi avtorji sodobnih čeških strokovnih zapisanih monoloških besedil namerno izkrivljajo (1) relativno celovitost, natančnost in jasnost, (2) slogovno in emocionalno nevtralnost strokovnega besedila. Predmet ekscerpcije (excerpce) so besedila, vsebujoča sredstva, ki izražajo negotovost, nejasnost in večpomenskost na eni strani, ter izrazna sredstva, ki opravljajo lepotno oziroma vplivanjsko funkcijo na drugi strani. Namen izvedenih analiz je zajeti potencialne aktualno uveljavljajoče se postopke v sodobnem češkem teoretično strokovnem diskurzu, in sicer postopke, ki vodijo v individualizacijo in metaforizacijo jezika strokovne komunikacije, poudarek procesualnosti ali interakcije (zvýraznění procesuálnosti či interakce).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Schacherl, M. (2024). Izbrane slogovne tendence sodobnih strokovnih besedil – k razvojnim spremembam sloga sodobnih čeških teoretično-strokovnih besedil. Jezik in Slovstvo, 63(2-3), 189-199. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17790

Podobni članki

1-10 od 72

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.