Nekatere skladenjske posebnosti v delih Ivana Cankarja

Avtorji

  • Mojca Smolej

Ključne besede:

Ivan Cankar, skladnja, stavek, jezikovna stilistika, stilem

Povzetek

Oblikovanost besedila pri I. Cankarju ne opravlja le estetske vloge, pač pa predvsem vlogo gradnika besedilnega sveta. Skladenjski ritem razkriva vsebino in, nasprotno, vsebina pogojuje skladenjsko oblikovanost. Sintagme vseh vrst, zveze stavkov, besedni red, prenovitve na skorajda vseh jezikovnih ravneh sooblikujejo pomen. Prispevek skuša osvetliti nekatere izmed vidnejših Cankarjevih skladenjskih gradnikov besedilnega sveta oz. stilemov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Smolej, M. (2024). Nekatere skladenjske posebnosti v delih Ivana Cankarja. Jezik in Slovstvo, 63(2-3), 201-211. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17791