Nedoločniške skladenjske strukture v francoščini in slovenščini in njihovo prevajanje

Avtorji

  • Mojca Schlamberger Brezar

Ključne besede:

nedoločnik, modalni glagoli, glagoli percepcije, fazni glagoli, povzročilniki, francoščina, slovenščina

Povzetek

V prispevku podajamo pregled francoskih in slovenskih skladenjskih struktur, ki se dopolnjujejo z nedoločnikom, in jih poskušamo razložiti skozi kontrastivno analizo. Naše vodilo je analiza prekrivnih struktur v jeziku, ki jo preverjamo na osnovi vzporednega korpusa FraSloK, dela korpusa Spook (Mezeg 2010 (http://nl.ijs.si/noske/spook.cgi/, dostopen z geslom).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Schlamberger Brezar, M. (2024). Nedoločniške skladenjske strukture v francoščini in slovenščini in njihovo prevajanje. Jezik in Slovstvo, 63(2-3), 213-236. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17792

Podobni članki

1-10 od 80

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.