Slovenščina in nemščina kontrastivno: besedni red na osnovi kontrastivnega modela

Avtorji

  • Jana Crnkovič

Ključne besede:

skladnja, kontrastivna analiza, slovenščina, nemščina, besedni red

Povzetek

Prispevek predstavi ugotovitve kombinirane magistrske naloge z naslovom Kontrastivna analiza stavčnega modela slovenskega in nemškega jezika s poudarkom na besednem redu. Osredotoča se na zakonitosti stalnega in možnosti prostega besednega reda. Norma nemškega jezika predpisuje, da se v pripovednem prostem stavku osebna glagolska oblika nahaja na drugem mestu, neosebne pa se razvrstijo na koncu. Tako glagolske oblike tvorijo stavčni okvir, ki je temeljna gradbena enota in hkrati tipična značilnost nemških stavkov. Za slovenske stavke takšen okvir ni značilen, glagolske oblike v povedku imajo pretežno osrednji položaj. V prispevku so izbrani, pomensko isti oz. aktualnočlenitveno rahlo spremenjeni stavki v obeh jezikih primerjalno obravnavani s pomočjo kontrastivnega modela, ki ga je razvila A. Wöllstein. Predstavljene so podobnosti in razlike besednega reda prostega stavka v obeh jezikih. Hkrati so navedeni predlogi za prilagoditev modela slovenskemu jeziku.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Crnkovič, J. (2024). Slovenščina in nemščina kontrastivno: besedni red na osnovi kontrastivnega modela. Jezik in Slovstvo, 63(2-3), 245-255. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17794

Podobni članki

1-10 od 207

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.