Dejavniki bralne pismenosti in družinskega branja v otrokovem predšolskem obdobju

Avtorji

  • Dragica Haramija

Ključne besede:

predšolsko izobraževanje, bralna pismenost, družinska pismenost, kulturni in sistemski dejavniki bralne pismenosti

Povzetek

Na podlagi rezultatov dveh raziskav bralne pismenosti, ki se navezujeta na predšolsko obdobje otrok, smo opravili analizo različnih raziskav bralne pismenosti in družinskega branja ter pripravili izboljšana izhodišča za razvijanje bralne pismenosti in družinskega branja v predšolskem obdobju. Zajemali smo rezultate ciljnega raziskovalnega projekta Kulturni in sistemski dejavniki bralne pismenosti na Slovenskem in razvojno-raziskovalnega projekta družinske pismenosti V objemu besed. Rezultate smo presojali ob upoštevanju ključnih kompetenc za 21. stoletje (te izhajajo iz osmih ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje), izhodišč o porajajoči se pismenosti, zapisanih v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011), in predlogu Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti (2017). Dejavniki razvoja družinske pismenosti so sistemski in kulturni. Eden ključnih dejavnikov, povezanih s sistemom, je predšolsko izobraževanje, ki ima velik vpliv na družinsko pismenost, saj Kurikulum za vrtce (1999) vzpostavlja temelj za razumevanje različnih dejavnosti v vrtcu, pri čemer se osredinja predvsem na dejstvo, da pismenost zajema vsa področja dejavnosti (gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Haramija, D. (2024). Dejavniki bralne pismenosti in družinskega branja v otrokovem predšolskem obdobju. Jezik in Slovstvo, 63(4), 3-15. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17797