Prepričanja vzgojiteljev o rabi slikanice brez besedila v vrtcu

Avtorji

  • Darija Skubic
  • Uršula Podobnik

Ključne besede:

vrtec, slikanica, slikanica brez besedila, prepričanja vzgojiteljev

Povzetek

Številne študije poudarjajo pomen slikanice za razvoj bralnih spretnosti predšolskega otroka. Vloga ilustracije kot pomoč otrokom pri ubesedovanju vizualnega in verbalnega, razumevanju besedila in rasti otrokovega besednjaka prav tako dobiva pomembno mesto v različnih raziskavah. Glavni cilj pričujoče raziskave je bil preučiti prepričanja vzgojiteljev o slikanici brez besedila in njeni rabi v vrtcu. Za namen raziskave, v kateri je sodelovalo 175 vzgojiteljev, je bil narejen anketni vprašalnik z 18 trditvami in poslan v naključno izbrane slovenske vrtce. Rezultati so pokazali, da so prepričanja vzgojiteljev o slikanici brez besedila in njeni rabi v vrtcu pozitivna in spodbudna. Prepričanja anketirancev se niso razlikovala glede na spol, starost, delovno mesto oz. delovne izkušnje; pojavile pa so se statistično pomembne razlike v prepričanjih vzgojiteljev glede na kraj, v katerem se vrtec nahaja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Skubic, D., & Podobnik, U. (2024). Prepričanja vzgojiteljev o rabi slikanice brez besedila v vrtcu. Jezik in Slovstvo, 63(4), 17-31. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17799