Percepcija slovenskih sredinskih samoglasnikov pri študentih na Obali

Avtorji

  • Jana Volk

Ključne besede:

slovenščina, fonetika, samoglasniki, perceptivni testi, Obala

Povzetek

Prispevek predstavlja rezultate slušnega zaznavanja in prepoznavanja sredinskih samoglasnikov. Med študenti različnih študijskih smeri Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem smo izvedli perceptivni test, rezultate pa primerjali z rezultati raziskav, ki so bile izvedene med študenti slovenistike in slavistike v Ljubljani (Tivadar 2004) ter med dijaki pomurskih srednjih šol (Huber 2006). Podatke perceptivnega testa smo analizirali glede na kriterije: študijska smer, narečna skupina in spol. Ugotovili smo, da študenti na Obali slabše prepoznavajo kakovost sredinskih samoglasnikov kot študentje v Ljubljani in dijaki v Pomurju, da jo najbolje prepoznavajo študentje Slovenistike, bolje jo prepoznavajo ženske anketiranke.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Volk, J. (2024). Percepcija slovenskih sredinskih samoglasnikov pri študentih na Obali. Jezik in Slovstvo, 63(4), 47-62. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17801