Etično versus politično korektno: kontroverze v sodobni literarni vedi

Avtorji

  • Špela Virant

Ključne besede:

literarna teorija, etika, politična korektnost, empatija, Eugen Gomringer, konkretna poezija

Povzetek

Že od antičnih časov so etična vprašanja osrednjega pomena za književnost in literarno vedo. V modernizmu so bila sicer marginalizirana, ob koncu 20. stoletja, po tako imenovanem »etičnem obratu«, so znova vzniknila, v zadnji letih pa so se razprave dodobra razvnele. Prispevek se posveča razmerju med etičnim in politično korektnim v sodobni literarni vedi ter osvetljuje nekatere ključne pojme in problemska žarišča, kakor se izrisujejo v aktualnih kontroverzah. To so predvsem različna pojmovanja literature in etike, pojma empatije in samorefleksije, problem generalizacije oz. univerzalizacije etičnih vrednot ter vidik časa. Opisana problematika je ponazorjena na primeru recepcije Gomringerjeve pesmi avenidas.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Virant, Špela. (2024). Etično versus politično korektno: kontroverze v sodobni literarni vedi. Jezik in Slovstvo, 63(4), 87-99. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17805