Slovensko ljudsko slovstvo in antična književnost pri pouku književnosti

Avtorji

  • Alenka Žbogar

Ključne besede:

slovensko ljudsko slovstvo, antična književnost, pouk književnosti v tretjem triletju in v gimnaziji, metoda obrnjenega učenja, medpredmetno povezovanje

Povzetek

Članek analizira zastopanost slovenskega ljudskega slovstva ter antične književnosti pri pouku književnosti v tretjem triletju in v gimnaziji. Predlagana so nekatera doslej spregledana umetnostna besedila, ki bi jih bilo smiselno v šoli obravnavati medpredmetno (zlasti s poukom zgodovine), pojmi za interpretacijo, metode dela in oblike učenja. Tako osnovnošolski kakor gimnazijski učni načrt za slovenščino poudarjata medpredmetno povezovanje in razvijanje digitalne zmožnosti. Natančneje je predstavljena t. i. metoda obrnjenega učenja ter možnosti njene uporabe pri pouku književnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Žbogar, A. (2024). Slovensko ljudsko slovstvo in antična književnost pri pouku književnosti. Jezik in Slovstvo, 64(2), 31-40. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17821

Podobni članki

21-30 od 223

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.