Pripovedna pot po Ljubljani. Slovstveno izročilo kot del ogleda mesta

Avtorji

  • Monika Kropej Telban

Ključne besede:

pripovedništvo, slovstvena folklora, lokalne pripovedi, Ljubljana, izobraževanje, turistične poti

Povzetek

V članku je na osnovi raziskave pripovedništva, ki se navezuje na izbrane lokacije v centru Ljubljane, predstavljena »pripovedna pot« po Ljubljani, v katero so vključene zgodbe o znamenitostih Ljubljane. Pripovedno izročilo je del identitete lokalnih družbenih skupin, saj vsebuje mnogo informacij o življenjskih razmerah, mišljenju in čutenju ljudi v času, ko je nastajalo in se prenašalo dalje. Predstavitve pripovedne dediščine prek ustne performance imajo velik potencial v kulturni, turistični in izobraževalni ponudbi, saj pomagajo obiskovalcem oz. občinstvu, da si lažje predstavljajo preteklo življenje in dogodke v določenem času in okolju; na ta način posredovano izročilo se tudi bolj vtisne v spomin. Predstavljena »pravljična pot po Ljubljani« je osmišljena predvsem kot dopolnilo pri šolskem pouku in turističnem vodstvu za publiko vseh starosti. Preko nje so udeleženci seznanjeni tako z lokalnim izročilom kot tudi z ljudskim pripovedništvom v smislu prenašanja sorodnih motivov v širšem evropskem prostoru.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Kropej Telban, M. (2024). Pripovedna pot po Ljubljani. Slovstveno izročilo kot del ogleda mesta. Jezik in Slovstvo, 64(2), 79-94. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17824

Podobni članki

1-10 od 167

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.