Kralj na Betajnovi in Hlapci Ivana Cankarja kot maturitetno branje

Avtorji

  • Alojzija Zupan Sosič

Ključne besede:

Cankarjeve drame, poetika, začetek drame, naslov, odprti in zaprti konec drame

Povzetek

Za maturitetno branje Cankarjevih dram Kralj na Betajnovi in Hlapci je v članku poleg interpretativne in primerjalne analize oziroma sinteze predlagana še nova metoda literarne interpretacije, tj. obravnava dram s pomočjo začetka in konca. Tako je raziskava Cankarjeve (dramske) poetike, v kateri izstopajo lastnosti, ki še danes delujejo aktualno in presežno (reformatorski čut, odprtost za znano in neznano, zvrstna prepletenost, posebno razmerje med erosom in tanatosom, iskrenost, inovativnost), posodobljena z analizo več elementov. Ti so: opis začetnega dogajalnega prostora in pomembnih predmetov ali dramskih oseb v njem, prvi prizor, naslov, primerjava odprtega in zaprtega konca ter osvetlitev kvalitete in večpomenskosti obeh dram.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Zupan Sosič, A. (2024). Kralj na Betajnovi in Hlapci Ivana Cankarja kot maturitetno branje. Jezik in Slovstvo, 64(3-4), 3-15. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17829