Dialog med avtorjem in naslovnikom v pridigi Primoža Trubarja

Avtorji

  • Aleksandra Bizjak Končar

Ključne besede:

dialog, retorična enota, sistemsko-funkcijska teorija jezika, Trubarjeva pridiga

Povzetek

Trubarjeva pridiga Sermo de vocabulo fidei v Katekizmu iz leta 1550 (1935: 202–243) ima v slovenski literarni zgodovini pomembno mesto, saj je prvo izvirno avtorsko besedilo, ki je eksplicitno označeno kot pridiga. Prispevek obravnava Trubarjevo pridigo z vidika dialoga in razkriva vez med avtorjem in njegovim naslovnikom. Z uporabo metode retorične analize C. Cloran (1994) lahko določimo značilne dialoške oz. interakcijske retorične enote, ki se nanašajo na besedilne udeležence: avtorja in naslovnika. Razčlemba Trubarjeve pridige je usmerjena k nadrobnemu opisu retoričnih enot, ki označujejo (1) avtorjevo in naslovnikovo besedilno navzočnost ter (2) avtorjevo vodenje naslovnika. S temi jezikovnimi sredstvi se ustvarja močna sporočevalna vez med Trubarjem-pridigarjem in molčečim občinstvom.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Bizjak Končar, A. (2024). Dialog med avtorjem in naslovnikom v pridigi Primoža Trubarja. Jezik in Slovstvo, 64(3-4), 29-42. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17831