Uporaba slovenščine pri poučevanju angleščine v drugem triletju osnovne šole

Avtorji

  • Darija Skubic
  • Maša Blaško
  • Mateja Dagarin Fojkar

Ključne besede:

poučevanje angleščine, materni jezik, tuji jezik, slovenščina

Povzetek

Raba maternega jezika pri poučevanju tujega je tema mnogih znanstvenih razprav v zadnjih desetletjih. Mnenja teoretikov o tem so deljena. V zadnjem času prevladuje trend premišljene uporabe materinščine pri tujejezikovnem poučevanju. Odločitev, kdaj uporabljati slovenščino pri poučevanju tujega jezika, je v celoti prepuščena učiteljem, ki presodijo, ali jo bodo uporabljali ali ne glede na vsebino poučevanja in potrebe učencev. V raziskavi smo s pomočjo anketnega vprašalnika raziskovali stališča učiteljev o rabi slovenščine pri poučevanju angleščine. V raziskavo je bilo vključenih 87 učiteljev iz drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Ugotovili smo, da večina učiteljev pri poučevanju tujega jezika uporablja slovenščino, količina uporabe pa se med posameznimi učitelji razlikuje. Učitelji se zavedajo tako pozitivnih kot negativnih vidikov uporabe maternega jezika, znane pa so jim tudi težave pri uporabi samo tujega jezika. Približno četrtina učiteljev bi želela, da bi učni načrt določil količino in načine uporabe slovenščine pri poučevanju angleščine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Skubic, D., Blaško, M., & Dagarin Fojkar, M. (2024). Uporaba slovenščine pri poučevanju angleščine v drugem triletju osnovne šole. Jezik in Slovstvo, 64(3-4), 105-116. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17839

Podobni članki

1-10 od 237

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.