Razlikovanje med stanjem in trpnikom na primerih iz korpusa akademske slovenščine

Avtorji

  • Haris Agović

Ključne besede:

trpnik, deležnik na -n/-t, tvornik, deležnik stanja

Povzetek

Trpnik se v slovenščini zaradi tradicije odklanjanja trpnika redko uporablja, saj je raba nekoliko zaznamovana. V slovenščini se trpnik tvori z deležnikom na -n/-t ali pa s se. Deležnik na -n/-t lahko izraža tudi stanje, kar povzroča težave pri ločevanju med trpnikom in stanjem, saj trpnik nima samosvoje oblike. Jasne meje, kdaj je izraženo stanje in kdaj trpnik, ni. Najpogosteje mora veljati vidsko-časovno ohranjanje pri pretvorbi trpnika v tvornik, ki se pa ne izpostavi vedno nujno za pravilno. Upoštevati moramo tudi kontekst in situacijo. Na podlagi ročno pregledanih primerov iz Korpusa akademske slovenščine bo pokazano, da se vid in čas pri pretvorbi ne ohranita vedno, vseeno pa primer lahko označimo za trpnik, npr. Zavezanost ideologiji je spodbujena preko socialnih povezav.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Agović, H. (2024). Razlikovanje med stanjem in trpnikom na primerih iz korpusa akademske slovenščine. Jezik in Slovstvo, 64(3-4), 117-129. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17841

Podobni članki

1-10 od 503

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.