Motivacija za branje s kratko prozo

Avtorji

  • Blanka Bošnjak

Ključne besede:

bralna pismenost, motivacija za branje/bralna motivacija, gradniki bralne pismenosti, kratka proza.

Povzetek

V prispevku bomo predstavili pojmovni okvir motivacije za branje ter njeno umestitev v kontekst bralne pismenosti, cilj prispevka pa je tudi oblikovati predloge za branje v okviru starostnih stopenj v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole in v srednji šoli oz. oblikovati določena priporočila za branje glede na sprejete gradnike bralne pismenosti. V tem kontekstu je treba izbirati primerne vsebine bralnega gradiva glede na snov, teme, motive, sporočilnost in medpredmetno povezljivost. Pomembno je upoštevati tudi dolžino teksta, zato so za izbrane starostne stopnje in različne učne predmete za spodbujanje bralne motivacije predlagana besedila kratke proze (zlasti novele in kratke zgodbe), saj jih je mogoče zaradi kračine prebrati v enem branju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati