Izkustvo tujega in responzivnost v Cankarjevem romanu Tujci

Avtorji

  • Andrea Leskovec

Ključne besede:

Ivan Cankar, tujost, responzivnost, Bernhard Waldenfels, zaznavanje tujega/drugega

Povzetek

Predmet pričujočega prispevka je roman Tujci Ivana Cankarja, ki doslej še ni bil predmet obsežne analize. Glavni motiv romana je tujost, ki je prikazana na več načinov in ki je rezultat zaznavanja. Protagonist Pavle Slivar sebe namreč doživlja kot izobčenca in svoj občutek tujosti projicira na zunanji svet. Tako nastaja nekakšen vakuum, v katerem je sam tujec in v katerem tudi druge doživlja kot tujce. V tem prostoru odtujevanja ni responzivnega ravnanja z drugim kot tudi ne zaznavanja drugega/tujega. Razlog moramo iskati v različnih centrizmih, ki zaznavanje drugega/tujega usmerjajo, in v pojmu subjekta, na katerem temelji Cankarjev roman. Pri analizi se opremo na teorijo responzivnosti fenomenologa Bernharda Waldenfelsa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Leskovec, A. (2024). Izkustvo tujega in responzivnost v Cankarjevem romanu Tujci. Jezik in Slovstvo, 65(1), 37-48. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17848