Slovenščina kot jezik dediščine v slovenski skupnosti v Torontu

Avtorji

  • Tadej Kralj

Ključne besede:

Toronto, skupnost, slovenščina, dediščinski jezik, uporabnik jezika

Povzetek

Slovenska skupnost v Torontu deluje v multikulturnem okolju z dvema uradnima jezikoma – angleščino in francoščino. V prispevku obravnavam slovenščino kot dediščinski jezik v tamkajšnji slovenski priseljenski skupnosti, ki so ga govorci ob priseljevanju prinesli s seboj iz svojega prvotnega, tj. slovensko govorečega okolja, in ga prenašajo na naslednje generacije potomcev slovenskih priseljencev. Obravnavam položaj slovenščine kot dediščinskega jezika v slovenski skupnosti. Zanima me vloga slovenščine pri treh različnih tipih uporabnikov slovenščine, ki sem jih opredelil na osnovi teorije o dediščinskih jezikih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Kralj, T. (2024). Slovenščina kot jezik dediščine v slovenski skupnosti v Torontu. Jezik in Slovstvo, 65(1), 49-63. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17849

Podobni članki

1-10 od 284

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.