Priseljenski medsvetovi v proznih delih G. Vojnovića, Z. Kneževića, D. Matković in F. Plohla

Avtorji

  • Aleksandra Krasovec

Ključne besede:

sodobna slovenska književnost, priseljenska proza, tema priseljenstva v književnosti, priseljenski medsvet, transkulturnost, Goran Vojnović, Dijana Matković, Zoran Knežević, Feliks Plohl

Povzetek

V članku analiziramo prozna dela štirih avtorjev, ki imajo priseljensko poreklo iz držav bivše Jugoslavije in tematizirajo priseljenstvo tudi v svojem ustvarjalnem delu: romana G. Vojnovića Čefurji raus! (2008) in Figa (2016), prozni zbirki Dijane Matković V imenu očeta (2013) in Zorana Kneževića Dvoživke umirajo dvakrat (2014) ter roman Feliksa Plohla Vsi moji grehi (2019). Poseben fokus smo namenili pojmu »medsvet« (ali »tretji prostor«), ki je vmesni prostor med svetom domovine ali domovine staršev ter svetom države gostiteljice, v katerih živijo imigranti, in v danem polju ustvarjajo svojo transkulturno ali transnacionalno književnost. Hibridni značaj tega prostora, ki ga odražajo v svojih delih, deluje kot območje medkulturnega posredovanja, povezovanja in prevajanja. Pokaže se razlika v izražanju tega procesa med prvo in drugo generacijo pisateljev – priseljencev, in sicer v stopnji konfliktnosti, prepletenosti dveh svetov in njuni metareflekciji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Krasovec, A. (2024). Priseljenski medsvetovi v proznih delih G. Vojnovića, Z. Kneževića, D. Matković in F. Plohla. Jezik in Slovstvo, 65(2), 33-45. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17854

Podobni članki

1-10 od 239

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.