Utopije ljubezni v Cankarjevem romanu Milan in Milena

Avtorji

  • Andrea Leskovec

Ključne besede:

Ivan Cankar, eros, erotični roman, transgresija

Povzetek

Predmet pričujočega prispevka je roman Milan in Milena Ivana Cankarja, ki velja za eden prvih erotičnih romanov slovenske literature. Čeprav je Cankar kot prvi slovenski pisatelj problematiziral področje spolnosti in erotike nasploh, roman doslej v tem pogledu ni bil deležen podrobnejše analize. Zato se razprava osredotoči na fenomen erosa, ki se v romanu manifestira v vsej svoji ambivalentnosti: kot nerazpoložljivost drugega, ki privede v neskončno poželenje, in kot transgresija v širšem pomenu besede.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Leskovec, A. (2024). Utopije ljubezni v Cankarjevem romanu Milan in Milena. Jezik in Slovstvo, 65(2), 101-112. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17859