Slovenske pravljice in povedke od reformacije do romantike

Avtorji

  • Monika Kropej Telban

Ključne besede:

pravljice, povedke, basni, prilike, reformacija, razsvetljenstvo, romantika, Slovenija

Povzetek

V članku je na kratko predstavljeno slovensko pripovedno izročilo od reformacije do romantike, ki je nastajalo pod vplivom razvoja slovstva v evropskem prostoru in tudi pripovednih opusov preteklih civilizacij drugod po svetu. Predstavljen je kratek pregled virov, zbirk, apokrifnih legend, zgledov in prilik ter pravljičnih knjig, ki so vplivali na razvoj našega ljudskega slovstva od 16. do začetka 19. stol.; prav tako pa tudi vpliv slovenskih reformatorjev, baročnih piscev, razsvetljencev in romantikov na pripovedno izročilo. Rekonstrukcija pripovednega repertoarja teh obdobij je bila narejena tudi na osnovi pravljic in povedk, ki so se ohranile oziroma so omenjene v poznejših virih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Kropej Telban, M. (2024). Slovenske pravljice in povedke od reformacije do romantike. Jezik in Slovstvo, 65(3-4), 23-36. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17865

Podobni članki

1-10 od 28

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.