Slovenska nabožna pesem od Trubarja do Pohlina (1550–1799)

Avtorji

  • Nina Ditmajer

Ključne besede:

nabožno pesništvo, rokopisne pesmarice, pesniški žanri, literarna zgodovina

Povzetek

Prispevek predstavlja izbrana pesniška besedila nabožne vsebine, ki so se nam v literarni tradiciji ohranila tako v tiskani kot tudi rokopisni obliki. Ta so se tiskala in zapisovala v slovenskih lekcionarjih, katekizmih, molitvenikih, abecednikih, slovarjih, letakih in samostojnih pesmaricah. Osredotočamo se na najbolj pogosto zastopane pesniške žanre, kot so Marijine, svetniške, praznične, eshatološke, pasijonske pesmi in pesmi o svetem Rešnjem telesu. Predstavljena je vsebina znanih latinskih himen, sekvenc in antifon, kot so Pange lingua, Ave maris stella, Stabat mater dolorosa, Dies irae, in še nekaterih drugih pesmi, najdenih v slovenskih baročnih pesmaricah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Ditmajer, N. (2024). Slovenska nabožna pesem od Trubarja do Pohlina (1550–1799). Jezik in Slovstvo, 65(3-4), 37-54. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17866