Slovenski verz od srednjega veka do Prešerna

Avtorji

  • Aleksander Bjelčevič

Ključne besede:

cerkvena pesem, verzifikacijski sistem, silabizem, silabotonizem, ritem, rima, kitica

Povzetek

Prispevek prikazuje metrični in kitični repertoar, ritmiko in rimo verskih pesmi od srednjega veka do konca 18. stoletja, latinske in nemške izvore tega repertoarja, mednarodnost cerkvenih pesmi, postopno preobrazbo iz silabičnega verznega sistema v silabotoničnega ter njihov vpliv na kitični repertoar posvetnih pesmi od Pisanic do Prešerna. Cerkvene pesmi so tekom stoletij ustvarile na desetine vrst kitic, nekatere zelo zapletene, v ljudske in posvetne pesmi pa so prišle le najpogostejše in najenostavnejše kot ambrozijanska, romarska, stabat mater in hildebrandska kitica.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Bjelčevič, A. (2024). Slovenski verz od srednjega veka do Prešerna. Jezik in Slovstvo, 65(3-4), 55-84. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17867

Podobni članki

1-10 od 71

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.