Vpogled v latinsko ustvarjalnost na slovenskem od obdobja reformacije do prve polovice 19. stoletja

Avtorji

  • Matej Hriberšek

Ključne besede:

latinščina, novolatinska književnost, rokopisi, literarne zvrsti

Povzetek

Latinska ustvarjalnost na Slovenskem je področje, ki je pri nas še razmeroma slabo raziskano, saj so se z njo ukvarjali le redki. Tudi pri raziskovanju slovenske literarne zgodovine ostajajo pisci, ki so v celoti ali vsaj deloma pisali v latinskem jeziku, dostikrat spregledani ali potisnjeni v ozadje, kar pušča pri njenem razumevanju in vrednotenju precejšnjo vrzel, kajti velik del književnih ustvarjalcev je bil klasično izobražen in oba klasična jezika sta prek njihove izobrazbe velikokrat pustila v njihovi ustvarjalnosti viden pečat tako pri tematiki njihovih del kot tudi v njihovem jeziku. Zato ostaja temeljit pregled latinske ustvarjalnosti na Slovenskem še vedno deziderat ne le filološke stroke, ampak tudi slovenistike in številnih drugih področij. V prispevku je pregledno predstavljena latinska ustvarjalnost na Slovenskem od sredine 16. stoletja do sredine 19. stoletja, nekatera njena področja pa so predstavljena z ilustrativnimi primeri.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Hriberšek, M. (2024). Vpogled v latinsko ustvarjalnost na slovenskem od obdobja reformacije do prve polovice 19. stoletja. Jezik in Slovstvo, 65(3-4), 237-268. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17876