Očetje in sinovi v maturitetnih romanih Konje krast in Figa

Avtorji

  • Alojzija Zupan Sosič

Ključne besede:

oče in sin, zgodbena stičišča, pripovedna kvaliteta romana Konje Krast, delna trivializacija romana Figa

Povzetek

Maturitetna romana Konje krast in Figa obravnavata v odnosu očeta in sina manj pogoste, celo tabuizirane teme, kot so prebolevanje otroške travme in molk ob izgubi ljubljene osebe. Študija se posveča naslednjim zgodbenim stičiščem: očetovi odsotnosti, bolečini kot mestu prebolevanja in preseganja preteklosti, prepletenosti časa, umeščenosti družinske zgodbe v družbeni kontekst in pomenu narave za glavne literarne like. Številnim kvalitetnim podobnostim na zgodbeni ravni se na koncu pridruži še obravnava pripovedne kvalitete obeh romanov, ki prinaša bistveno razliko: Konje krast je pripovedno kvaliteten, Figa pa manj kvaliteten roman. V Figi vključuje delna trivializacija na pripovedni ravni naslednje trivialne postopke – simplifikacijo, redundanco, monosemičnost in manko avtoreferencialnosti –, katerih posledice so nereducirana gostobesednost, linearna poročevalnost ter primanjkljaj simbolike in metaforike oziroma estetske zgoščenosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Zupan Sosič, A. (2024). Očetje in sinovi v maturitetnih romanih Konje krast in Figa. Jezik in Slovstvo, 65(3-4), 269-285. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17877