Honorarji prvega slovenskega poklicnega pisatelja

Avtorji

  • Neža Kočnik

Ključne besede:

Ivan Cankar, honorarji, poklic pisatelja

Povzetek

Prispevek prinaša sistematični pregled pisateljskih honorarjev Ivana Cankarja z ozirom na odnose, ki jih je pisatelj ustvarjal z založniki in uredniki. Glavni vir podatkov za knjižne izdaje je bila Cankarjeva korespondenca, za objave v časopisju in revijah pa obračunski listi in drugi zapisi urednikov. Osrednje mesto med založniki ima Lavoslav Schwentner, sledijo pa mu Ottomar Bamberg, Fran Levec, Fran S. Finžgar in Valentin Podgorec. Uredniki, ki so honorirali pisateljeve prispevke v časopisju in revijah, so predstavljeni kronološko, tj. po času njihovega urednikovanja. Honorarjem knjižnih izdaj so v tabeli dodane tudi tržne cene knjig ob njihovem izidu. Honorarji, ki jih je pisatelj prejemal tako za knjižne izdaje kot objave v časopisju in revijah, so bili visoki, prav tako pa je s svojo samozavestjo in retorično zmožnostjo založnike in urednike marsikdaj prepričal, da so mu izplačali predujeme, ki jih pogosto ni mogel povrniti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Kočnik, N. (2024). Honorarji prvega slovenskega poklicnega pisatelja. Jezik in Slovstvo, 65(3-4), 295-313. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17879