Frazeološka podoba smrti v makedonskem in slovenskem jeziku

Avtorji

  • Biljana Mirchevska-Bosheva
  • Gjoko Nikolovski

Ključne besede:

frazeološka podoba, frazemi, smrt, makedonščina, slovenščina

Povzetek

Prispevek se ukvarja s frazeološko podobo smrti v makedonskem in slovenskem jeziku. Obravnavani so makedonski in slovenski frazemi, ki so glede na pomen in/ali komponente povezani s pojmom smrti. Zbrano frazeološko gradivo je na podlagi kronološke obravnave smrti analizirano in razdeljeno v tri velike skupine (smrt se bliža, umreti, posmrtni trenutki), pri čemer je izhodiščna hipoteza prispevka, da se tovrsten kronološki prikaz smrti lahko aplicira na oba jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Mirchevska-Bosheva, B., & Nikolovski, G. (2024). Frazeološka podoba smrti v makedonskem in slovenskem jeziku. Jezik in Slovstvo, 65(3-4), 315-337. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17880