Odnos do jezika in dvojezičnosti pri dijakih na dvojezičnem italijansko-slovenskem območju v Italiji

Avtorji

  • Martina Ožbot

Ključne besede:

italijansko zamejstvo, slovenske in italijanske državne srednje šole, dvojezičnost, odnos do jezika, slovenščina in italijanščina

Povzetek

Članek prinaša rezultate raziskave, izvedene s pomočjo vprašalnika, med dijaki slovenskih in italijanskih državnih srednjih šol na dvojezičnem območju v Gorici in Trstu. Med obema glavnima narodnostnima skupnostma, italijansko kot večinsko in slovensko kot manjšinsko, je v zadnjih letih mogoče zaznati spremenjene odnose, kar se med drugim kaže tudi v večjem zanimanju večine za jezik in kulturo manjšine. Iz ankete, ki se je osredotočila na tri sklope vprašanj (jezikovna identiteta dijakov, predstave o idealni jezikovni situaciji, stališče o dvo- in večjezičnosti), izhaja, da je v stališčih dijakov slovenskih in italijanskih šol več podobnosti kot razlik, saj se tako eni kot drugi zavedajo pomembnosti znanja jezikov in vrednosti dvojezičnosti, pri čemer so razmišljanja dijakov slovenskih šol konkretnejša, saj bistveno neposredneje občutijo potrebo po zastopanosti manjšinskega jezika v domačem prostoru. Nekatere stereotipne predstave o Drugem še naprej obstajajo, a slika, ki se izrisuje, kaže na odprtost in zanimanje za Drugega.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Ožbot, M. (2024). Odnos do jezika in dvojezičnosti pri dijakih na dvojezičnem italijansko-slovenskem območju v Italiji. Jezik in Slovstvo, 66(1), 17-30. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17884

Podobni članki

1-10 od 384

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.