Antična retorična perspektiva sporazumevalne zmožnosti kot potencial njenega sodobnega raziskovanja in poučevanja

Avtorji

  • Janja Žmavc

Ključne besede:

klasična retorika, javno govorno nastopanje, officia oratoris, pouk slovenščine, vzgoja govorca

Povzetek

Prispevek podaja oris nekaterih konceptualizacij javnega govornega nastopanja, ki izhajajo iz klasične retorike in njene pedagogike ter predstavljajo podlago za celovitejše razumevanje vloge nastopa kot vitalnega govorčevega opravila v okviru procesa tvorjenja besedila. Hkrati opozori na problem odsotnosti retorične perspektive v sodobnih konceptualizacijah sporazumevalne zmožnosti v okviru pouka slovenščine in nakaže možna izhodišča za oblikovanje celovitejšega pristopa k uresničevanju dejavnosti govornega nastopanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Žmavc, J. (2024). Antična retorična perspektiva sporazumevalne zmožnosti kot potencial njenega sodobnega raziskovanja in poučevanja. Jezik in Slovstvo, 66(1), 43-56. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17886

Podobni članki

1-10 od 163

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.