Jezikovna sredstva za poudarjanje stavčnih elementov v revijah in-flight

Avtorji

  • Nina Lovec

Ključne besede:

besedni red, publikacije in-flight, členitev po aktualnosti, poudarjanje elementov

Povzetek

Revije, ki jih letalske družbe ponujajo potnikom na letalu in letališčih (angl. in-flight magazines), dosežejo široko množico bralcev. V prispevku bosta obravnavani slovenska Adria In-Flight Magazine in italijanski Ulisse. Predmet prispevka je kontrastivna analiza besednega reda oziroma vpogled v različne vzorce rabe, s katerimi pišoči poudarijo nekatere stavčne elemente in tako posredno poskušajo usmeriti bralčevo pozornost. Analizirana bo organiziranost besedila z informacijskega in semantično-pragmatičnega vidika, in sicer funkcionalne stavčne perspektive in besednega reda glede izpostavljenosti oz. premika v ospredje, diskurznih označevalcev, vrivanja med sestavljene glagolske paradigme in gramatikalizirane konstrukcije (premik v levo ali v desno, razcepljeni in eskistenciani stavki). Kanonični besedni red in njegove variacije so značilnosti obeh jezikov, a v enem in drugem niso uporabljeni enako pogosto. Oba jezika pri razvrščanju sledita členitvi po aktualnosti, vendar to slovenščina dosega večinoma z besednim redom, italijanščina pa v določenih primerih z rabo gramatikaliziranih konstrukcij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Lovec, N. (2024). Jezikovna sredstva za poudarjanje stavčnih elementov v revijah in-flight. Jezik in Slovstvo, 66(1), 57-72. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17887

Podobni članki

1-10 od 443

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.