Analiza slovenskih izdaj slikanic Svinjski pastir Hansa Christiana Andersena z različnimi ilustratorji

Avtorji

  • Andreja Dvornik

Ključne besede:

slikanica, prevod, Hans Christian Andersen, Svinjski pastir, kodi sporočanja

Povzetek

Prispevek prinaša analizo izdaj slikanic pravljice Hansa Christiana Andersena Svinjski pastir v slovenskem jeziku. Ugotoviti želimo povezavo sporočanjskih kodov in spremembe, ki so opazne v izdajah. Slikanica je izšla v enajstih izdajah. Ilustracije Marije Lucije Stupice so slovenskemu bralcu najbližje, saj lažje prepozna avtohtone rastline in predmete iz slovenskega okolja (npr. raglja). Analizirali smo snov, temo, motive, književni čas in prostor, literarne like, kakor jih prinašata besedilo prevodov in analiza ilustracij. Članek predstavlja multimodalnost na izbranem primeru oz. v kolikšni meri se v obeh sporočanjskih kodih njuna vsebina prekriva in dopolnjuje. Interakcija med besedilom in ilustracijami kaže, da slednje največkrat le osvetlijo pomen besedila, dopolnijo ga pri prikazu čustev literarnih likov, književnega časa in prostora dogajanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Dvornik, A. (2024). Analiza slovenskih izdaj slikanic Svinjski pastir Hansa Christiana Andersena z različnimi ilustratorji. Jezik in Slovstvo, 66(1), 89-102. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17889

Podobni članki

1-10 od 37

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.