Jezikovnostilistična primerjava dveh slovenskih prevodov Flaubertove Madame Bovary in vprašanje zastaranja prevodov

Avtorji

  • Lea Vlahovič

Ključne besede:

ponovni prevod, zastaranje prevoda, Madame Bovary, jezikovnostilistična analiza, prevodna norma, jezikovna norma

Povzetek

Članek prinaša jezikovnostilistično primerjavo dveh slovenskih prevodov Flaubertovega romana Madame Bovary v okviru različnih jezikovnih ravni (pravopisne, morfološke, leksikalne, skladenjske, besedilne) in določi dejavnike, ki so vplivali na nastanek novega prevoda. Predstavimo tudi teorijo ponovnega prevajanja, vprašanje zastaranja prevoda in razloge za ponovni prevod. Raziskava temelji na ročno izdelanem vzporednem francosko-slovenskem korpusu in prihaja do sklepa, da je na nastanek prevoda Suzane Koncut vplivala cela vrsta dejavnikov, predvsem družbeni in časovni, in da je novejši prevod primernejši za sodobnega bralca, saj ustreza današnji jezikovni normi in je manj časovno zaznamovan.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Vlahovič, L. (2024). Jezikovnostilistična primerjava dveh slovenskih prevodov Flaubertove Madame Bovary in vprašanje zastaranja prevodov. Jezik in Slovstvo, 66(1), 103-120. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17890