Pravopisna reforma: nauk dveh poskusov iz 60. let 20. stoletja

Avtorji

  • Petar Vuković

Ključne besede:

pravopisna reforma, pravopisna teorija, ruski jezik, češki jezik

Povzetek

V začetku 60. let 20. stoletja so se pojavila resna prizadevanja za korenito prenovo dveh slovanskih pravopisnih sistemov – ruskega in češkega. Kot kažeta analizirana poskusa reforme, je v jezikih z uveljavljeno tradicijo in ustaljeno pravopisno rabo skoraj nemogoče radikalno spremeniti pravopis, da bi povečali stopnjo njegove usklajenosti s fonološkim sistemom. Vendar pa je mogoče preučevati notranjo dinamiko pravopisnega sistema, da bi bolje spoznali odnose med pravopisnimi načeli, na katerih tak sistem sloni; mogoče je preučevati pravopisno rabo, da bi ugotovili, kakšne so njegove razvojne tendence in kateri elementi pravopisne kodifikacije se v praksi ne uresničujejo. Načeloma so sprejemljive samo manjše intervencije v pravopisna pravila in rabo ločil, predvsem z namenom, da bi sistemizirali, kar še ni povsem sistemizirano, morda tudi, da bi jo prilagodili razvojnim tendencam sodobne pisne rabe. Intervencij v samo pisavo in v pravila rabe posameznih grafemov pa v normalnih okoliščinah jezikovna skupnost ni pripravljena sprejeti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Vuković, P. (2024). Pravopisna reforma: nauk dveh poskusov iz 60. let 20. stoletja. Jezik in Slovstvo, 66(2-3), 9-20. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17894

Podobni članki

11-20 od 217

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.