Nasprotja in normativna izhodišča pri posodabljanju priročnikov knjižnega jezika

Avtorji

  • Helena Dobrovoljc

Ključne besede:

normativnost, normativna načela, ideologija v knjižnem jeziku, prestižnost, sinhrona dinamika sistema

Povzetek

V prispevku so predstavljena nazorska nasprotja pri usmerjanju knjižne slovenščine, ki se kažejo v neenotnih podatkih v priročnikih knjižnega jezika. Opisana so generacijska in nazorska nesoglasja glede ugotavljanja normativne osnove sodobnemu knjižnemu jeziku in metode, ki zagotavljajo poenotenje jezikoslovcev, ki ob posodabljanju knjižnojezikovne norme upoštevajo tako jezikovno dinamiko kot potrebe skupnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Dobrovoljc, H. (2024). Nasprotja in normativna izhodišča pri posodabljanju priročnikov knjižnega jezika. Jezik in Slovstvo, 66(2-3), 21-36. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17895