Normiranje besednega reda slovenskega knjižnega jezika – začetna stava naslonk

Avtorji

  • Mojca Smolej

Ključne besede:

besedni red, začetna stava naslonk, M. Murko, S. Škrabec, zaimenska naslonka

Povzetek

Članek se osredotoča na zgodovinski oris preučevanja besednega reda predvsem v povezavi s stavo zaimenskih naslonk in na vprašanje stave breznaglasnice na začetno mesto v stavku. Podan je tudi pregled posameznih jezikoslovnih del in poimenovanja obravnavanih pojmov. S. Škrabec in M. Murko sta si bila na primer pri razumevanju stave breznaglasnic (predvsem na začetnem stavčnem položaju) nasprotna. Če je prvi poudarjal, da je pisni oz. knjižni jezik vse prevečkrat podlegal tujim vplivom (predvsem latinščini in grščini), je Murko vseskozi menil, da je stava breznaglasnice na začetnem stavčnem položaju značilnost slovenskega jezika, ki se je ne bi smelo prepovedovati.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Smolej, M. (2024). Normiranje besednega reda slovenskega knjižnega jezika – začetna stava naslonk. Jezik in Slovstvo, 66(2-3), 67-80. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17898