Predložna raba in njene skladenjskopomenske vloge znotraj stilističnih in normativnih možnosti

Avtorji

  • Andreja Žele

Ključne besede:

predlogi, predložna raba, leksikalizacija, stilistika, norma

Povzetek

Obravnava predložne rabe je aktualizirana tako s pomensko-izraznega kot tudi s stilistično_x0002_normativnega vidika. Predlog z razmerijskimi oz. slovničnimi pomeni namreč stalno odpira tudi vprašanje normativne in stilistične rabe. Prispevek predstavlja predloge kot sestavine tako predložnih besednih zvez kot povedi in besedil. Predložni skloni se ravno zaradi možnosti vzpostaviti različna predložna razmerja skladenjskopomensko širijo čez meje propozicije in stavčne povedi v besedilo; to slednje je zanimivo tudi z vidika težnje po jezikovni ekonomičnosti, še zlasti v strokovnih besedilih. Zaenkrat lahko samo sklepamo, da je širitev predložne rabe verjetno v tesni povezavi s širitvijo in specializacijo strokovnih področij. Torej predlogi kot stalno aktualni in pomembni gradniki skladnje na vseh ravneh ostajajo ter tudi na novo postajajo pomemben del stilističnih in normativnih obravnav.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Žele, A. (2024). Predložna raba in njene skladenjskopomenske vloge znotraj stilističnih in normativnih možnosti. Jezik in Slovstvo, 66(2-3), 81-92. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17899

Podobni članki

1-10 od 55

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.