Nekaj naglasnomestnih značilnosti sodobne knjižne slovenščine

Avtorji

  • Tanja Mirtič

Ključne besede:

naglasno mesto, govorjeni jezik, knjižni jezik, govorjeni knjižni jezik, metoda anketiranja

Povzetek

V članku je predstavljena pestra problematika naglasnega mesta v sodobni knjižni slovenščini. Izpostavljenih je nekaj evidentiranih naglasnomestnih problemov in metodologija ugotavljanja sodobne jezikovne rabe. Na podlagi rezultatov spletnih anketnih raziskav so predstavljene tudi nekatere sodobne naglasnomestne tendence pri naglaševanju pridevnikov s končajem -cijski in -ovni ter samostalnikov s končajem -ija in -on. V prispevku je poudarjena tudi pomembnost raziskovanja realne sodobne rabe, obenem pa tudi upoštevanje jezikovnosistemskega načela.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Mirtič, T. (2024). Nekaj naglasnomestnih značilnosti sodobne knjižne slovenščine. Jezik in Slovstvo, 66(2-3), 117-128. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17902

Podobni članki

1-10 od 234

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.