Zaznavanje in prepoznavanje samoglasniške kolikosti med študenti Univerze na Primorskem

Avtorji

  • Jana Volk

Ključne besede:

perceptivni testi, samoglasniki, kolikost, trajanje, University of Primorska

Povzetek

Po Slovenski slovnici (Toporišič 2000) oz. klasičnih delitvah samoglasniškega sistema slovenskega knjižnega jezika (Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovenski pravopis, Slovenska zborna izreka) je prisotno razlikovanje med dolgimi in kratkimi naglašenimi samoglasniki, a raziskave zadnjih let tega ne potrjujejo (več). S perceptivnimi testi, s katerimi lahko objektivno preverjamo fonetične lastnosti, sta Hotimir Tivadar (2004b) in Damjan Huber (2006) preverjala, ali in koliko je samoglasniška kolikost zaznana in prepoznana med študenti Univerze v Ljubljani in srednješolci pomurskih srednjih šol. Prispevek prinaša rezultate perceptivnega testa, ki smo ga izvedli med študenti različnih študijskih smeri Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, ki potrjujejo slabo prepoznavanje samoglasniške kolikosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Volk, J. (2024). Zaznavanje in prepoznavanje samoglasniške kolikosti med študenti Univerze na Primorskem. Jezik in Slovstvo, 66(2-3), 129-144. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17903

Podobni članki

1-10 od 117

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.