Od kod do kod slovenščina? Pravorečna in pravopisna vprašanja pri poučevanju slovenščine kot tujega jezika

Avtorji

  • Nataša Pirih Svetina

Ključne besede:

slovenščina kot tuji jezik (STJ), SEJO, pravorečje, pravopis

Povzetek

V prispevku najprej zapišem nekaj opažanj, ki so predvsem rezultat praktičnih izkušenj in spremljanja procesov učenja ter poučevanja slovenščine kot tujega jezika. Ob teh opažanjih se mi zastavljajo nekatera vprašanja s področja pravorečja in pravopisa, namesto neposrednih odgovorov nanje pa sledi predvsem pogled na možne nadaljnje perspektive poučevanja ter vrednotenja znanja slovenščine kot tujega jezika (STJ), seveda v zvezi s pravorečjem ter manj s pravopisom, kot se izrisujejo ob novi, dopolnjeni verziji Skupnega evropskega jezikovnega okvira.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Pirih Svetina, N. (2024). Od kod do kod slovenščina? Pravorečna in pravopisna vprašanja pri poučevanju slovenščine kot tujega jezika. Jezik in Slovstvo, 66(2-3), 157-166. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17906

Podobni članki

1-10 od 498

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.