Trenutni trendi pri opisovanju različic madžarskega jezika v Prekmurju

Avtorji

  • Anna Kolláth
  • Tamás Kruszlics
  • Péter Gaál

Ključne besede:

Prekmurje, madžarski jezik, detrianonizacija madžarskega jezika, spletni slovar Termini

Povzetek

Cilj pričujoče razprave je predstavitev aktualnih procesov in teženj pri opisovanju madžarskega jezika z nekaterih pomembnih vidikov. Predstavitev temelji na raziskavah Madžarske jezikovne raziskovalne mreže Termini, saj je velik del aktualnih procesov kodifikacije možno povezati ravno z dejavnostmi te inštitucije. Avtorji predstavijo spletni madžarsko-madžarski slovar Termini, enega najpomembnejših rezultatov procesa t. i. besedne detrianonizacije (madž. szóhatártalanítás), se dotaknejo raziskav na področju jezikovnih problemov in orišejo položaj madžarskega jezika v slovenskem visokem šolstvu. Sklepoma se avtorji osredotočijo na raziskovanja vizualne reprezentacije jezikovne rabe na dvojezičnem oz. večjezičnem območju Panonske nižine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Kolláth, A., Kruszlics, T., & Gaál, P. (2024). Trenutni trendi pri opisovanju različic madžarskega jezika v Prekmurju. Jezik in Slovstvo, 66(2-3), 167-180. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17907

Podobni članki

11-20 od 271

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.