Pravorečna in pravopisna norma v makedonščini – aktualno stanje

Avtorji

  • Veselinka Labroska
  • Namita Subiotto

Ključne besede:

makedonski knjižni jezik, pravorečje, pravopis, pravorečna in pravopisna norma

Povzetek

Prispevek prikazuje aktualno stanje pravorečne in pravopisne norme v makedonščini. Od prvega makedonskega pravopisa iz leta 1945 do danes so bila pravopisna pravila nekajkrat prilagojena sodobnim potrebam makedonskega standardnega jezika in usklajena z rabno normo, nazadnje leta 2017. Novi pravopis upošteva načela predhodnih pravopisov in usmeritve, ki jo je v svoji slovnici začrtal Blaže Koneski, v tem da se dosledno nanaša samo na pravopisna pravila, ne pa tudi na pravorečna. Pravila za izgovorjavo v obstoječih slovnicah makedonskega jezika niso zadostna in ne ustrezajo današnji rabni normi. Zaradi nezadostne skrbi uradnih, predvsem izobraževalnih institucij za pravilno izreko se kažejo vse večja odstopanja od pravilne izgovorjave, kar je prikazano v drugem delu prispevka. Problemi, povezani z nepravilno izreko v sodobni makedonski javnosti, izkazujejo potrebo po pravorečnem priročniku in revidiranju pravorečne norme v dosedanjih slovnicah ter premišljene dopolnitve s spremembami, ki se dogajajo v govorjenem jeziku.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Labroska, V., & Subiotto, N. (2024). Pravorečna in pravopisna norma v makedonščini – aktualno stanje. Jezik in Slovstvo, 66(2-3), 193-202. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17912