Pravopis čeških eksonimov za slovenska mesta in slovenskih za češka mesta

Avtorji

  • Petra Stankovska

Ključne besede:

pravopis, slovenščina, češčina, eksonim, imena mest

Povzetek

V prispevku spremljamo razvoj in ugotavljamo trenutno stanje pravopisnih pravil za zapisovanje imen čeških mest v slovenščini in slovenskih mest v češčini. Slovenski pravopis ima precej bolj sistematične in uporabne razlage načinov zapisovanja imen tujih mest, njihovega sklanjanja in izpeljevanja iz njih kot češki pravopisni priročnik. S pregledom konkretnih besedil skušamo ugotoviti dejansko stanje, potrebe uporabnikov in najboljše rešitve zapisovanja slovenskih in čeških eksonimov. Po primerjavi pravopisnih priročnikov obeh jezikov podajamo predlog, da se v češkem pravopisu priporoči zapis slovenskih imen v izvirnem pravopisu in doda razlaga o sklanjanju slovenskih lastnih imen in pravilih izpeljave iz njih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Stankovska, P. (2024). Pravopis čeških eksonimov za slovenska mesta in slovenskih za češka mesta. Jezik in Slovstvo, 66(2-3), 203-212. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17913