O izgovarjavi angleških zemljepisnih imen v slovenščini

Avtorji

  • Andrej Stopar
  • Gašper Ilc

Ključne besede:

angleška zemljepisna imena, izgovarjava, pravopis, transfonemizacija

Povzetek

Prispevek se osredinja na problematiko izgovarjave angleških zemljepisnih imen, ki se v slovenščini pojavljajo v (pol)citatni obliki. S pomočjo jezikovnih priročnikov (Slovenski pravopis, Govorni pomočnik) in razčlembe govorjenega jezika (arhiv televizijskih in radijskih oddaj na portalu MMC in Korpus govorjene slovenščine GOS) preverjamo, ali govorci in govorke pri izgovarjavi angleških zemljepisnih imen sledijo pravorečni normi. Razčlemba podatkov pokaže, da prihaja do občasnih razhajanj med normo in podatki zaradi napačne transfonemizacije, vpliva angleškega zapisa besed ter napačnih analogij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Stopar, A., & Ilc, G. (2024). O izgovarjavi angleških zemljepisnih imen v slovenščini. Jezik in Slovstvo, 66(2-3), 225-242. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17916