Učinkovitost komunikacije – zakaj ne z latinico? Primer japonščine

Avtorji

  • Chikako Shigemori Bučar

Ključne besede:

abeceda, zlogovnica, logogram, mešani slog pisanja, pravopisna reforma

Povzetek

Mešani slog pisanja z logogrami, zlogovnicama in z latinico ima svoje prednosti ter slabosti. Članek predstavlja slovenski in evropski pogled na japonski sistem pisave. Prvi latinični zapisi japonskega jezika so nastali v 16. in 17. stoletju. V novejši zgodovini Japonske so se pojavila prizadevanja za racionalizacijo pisnega jezika, vendar se nista uveljavili niti popolna latinizacija jezika niti popolna odprava kitajskih pismenk. To kaže, da za učinkovito komunikacijo mogoče potrebujemo hitrost in tudi izraznost sporočila.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Shigemori Bučar, C. (2024). Učinkovitost komunikacije – zakaj ne z latinico? Primer japonščine. Jezik in Slovstvo, 66(2-3), 243-258. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17917