Interpretiranje literature v zmanjšanem merilu: »Oddaljeno branje« korpusa »dolgega leta 1968«

Avtorji

  • Marko Juvan
  • Mojca Šorli
  • Andrejka Žejn

Ključne besede:

digitalna humanistika, literarni korpus, oddaljeno branje, korpusna analiza, slovenska literatura, študentsko gibanje, 1960–1975

Povzetek

Članek obravnava vlogo interpretacije v digitalnohumanističnem pristopu k literaturi, posebej v korpusni analizi. Pokaže, kakšen je v literarni vedi interpretativni pomen računalniških statistično-preštevnih analiz pojavnic, oznak in metaoznak v majhnem korpusu literarnih besedil, zajetem iz določenega časovnega obdobja. Na primeru korpusa izvirnih literarnih besedil, natisnjenih med mednarodnim študentskim gibanjem »dolgega leta 1968« v periodiki pretežno študentske generacije (Tribuna in Problemi), kvantitativna analiza oz. »oddaljeno branje« raziskuje uveljavljanje modernizma, spreminjanje zvrstnega repertoarja in literarnega jezika, besedilne sledi revolucionarnega ozračja in vlogo žensk v literarnem sistemu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Juvan, M., Šorli, M., & Žejn, A. (2024). Interpretiranje literature v zmanjšanem merilu: »Oddaljeno branje« korpusa »dolgega leta 1968«. Jezik in Slovstvo, 66(4), 55-75. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17926