Odzivi bralcev na osebna imena v slovenskih novelističnih besedilih

Avtorji

  • Timothy Pogačar Državna univerza v Bowling Greenu, Združene države
  • Ruth E. Pogacar Univerza v Calgaryju, Kanada

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.69.1-2.105-122

Ključne besede:

prevajanje, slovenska literatura, osebna imena, zvočne preference, bralčevo dojemanje

Povzetek

V razpravi so predstavljeni odzivi slovenskih in angleških govorcev na zvočno podobo imen literarnih likov. Odzive smo ugotavljali s pomočjo dveh vrst anket - implicitno in eksplicitno -, pri čemer nas je zanimalo, kako se bralci odzivajo na imena likov oz. književnih oseb v slovenski kmečki povesti oz. romanu 19. in 20. stoletja. Poudarek je bil na začetnih glasovih imen. Predvidevali smo, da bodo določene glasove oz. zvoke imen povezali s pozitivnimi oz. negativnimi imeni ter da se bodo slovenski in angleški govorci na imena pozitivnih in negativnih književnih likov podobno odzvali. Če bo hipoteza potrjena, bo upravičila prakso ohranjanja osebnih imen v prevodih. Rezultati anket so tudi pokazali, da so si odzivi slovenskih in angleških govorcev na osebna imena precej podobni.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Adelman, James S., Estes, Zachary in Cossu, Martina, 2018: Emotional sound symbolism: Languages rapidly signal valence via phonemes. Cognition 175. 122–30. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cognition.2018.02.007.

Agrawal, Pramod Kumar, 2020: Psychological model of phonosemantics. Journal of Psycholinguistic research 49. 453–74. DOI: https://doi.org/10.1007/s10936-020-09701-y.

Blake, Jason in Stopar, Andrej, 2021: Intercultural bewilderment: Translating Hallerstein’s letters from China. Slovene Studies 43/1. 37–51.

Carpenter, Thomas P., Pogacar, Ruth, Pullig, Chris, Kouril, Michal, Aguilar, Stephen, LaBouff, Isenberg, Naomi in Chakroff, Alek, 2019: Survey-Doftware implicit association tests: A methodological and empirical analysis. Behavior research methods 51/5. 2194–2208. DOI: https://doi.org/10.3758/s13428-019-01293-3.

Christopher, Andrew N., 1998: The psychology of names: An empirical reexamination. Journal of applied psychology 28/13. 1173–95. DOI: https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/j.1559-1816.1998.tb01673.x.

Cotton, John L., O’Neill, Bonnie S. in Griffin, Andrea, 2008: The “name game”: Affective and hiring reactions to first names. Journal of managerial psychology 23/1. 18–39.

Etaugh, Claire in Geraghty, Colleen, 2018: Both gender and cohort affect perceptions of forenames, but are 25-year-old standards still valid? Sex roles 79. 726–37. DOI: https://doi.org/10.1007/s11199-018-0903-y.

Gawronski, Bertram in Bodenhausen, Galen V., 2007: Unraveling the processes underlying evaluation: Attitudes from the perspective of the APE Model. Social cognition 25/5. 687–717. DOI: https://doi.org/10.1521/soco.2007.25.5.687.

Golob, Tadej, 2017: Jezero. Novo mesto: Goga.

Greenwald, Anthony G., McGhee, Debbie. E. in Schwartz, Jordan L. K., 1998: Measuring individual differences in implicit cognition: The Implicit Association Test. Journal of personality and social psychology 74. 1464–80. DOI: https://doi.org/10.1037//0022-3514.74.6.1464.

Greenwald, Anthony G., Nosek, Brian A. in Banaji, Mahzarin R., 2003: Understanding and using the Implicit Association Test: I. An improved scoring algorithm. Journal of personality and social psychology 85/2. 197–216. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.2.197.

Greenwald, Anthony. G. in Nosek, Brian A., 2001: Health of the Implicit Association Test at age 3. Zeitschrift für experimentelle Psychologie 48. 85–93. DOI: https://doi.org/10.1026//0949-3946.48.2.85.

Hinton, Leanne, Nichols, Johanna in Ohala, John J. (ur.), 1994: Sound symbolism. Cambridge: Cambridge University Press.

Hladnik, Miran, 1990: Slovenska kmečka povest. Ljubljana: Prešernova družba.

Kasof, Joseph, 1993: Sex bias in the naming of stimulus persons. Psychological bulletin 113. 140–63.

Keber, Janez, 2001: Leksikon imen. Celje: Mohorjeva družba.

Keuhnl, Kristina in Mantau, Alexandra, 2013: Same sound, same preference? Investigating sound symbolism effects in international brand names. International journal of research marketing 30. 417–420. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2013.05.002.

Kripke, Saul, 1972: Naming and necessity. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Kulig, John, 2013: What’s in a name? Our false uniqueness! British journal of social psychology 52/1. 173–179. DOI: https://doi.org/10.1111/bjso.12001.

Leirer, Von O., Hamilton, David in Carpenter, Sandra, 1982: Common first names as cues for inferences about personality. Personality and social psychology bulletin 8.4. 712–718. DOI: https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/0146167282084018.

Lowrey, Tina M. in Shrum, L. J., 2007: Phonetic symbolism and brand name preference. Journal of consumer research 34/3. 406–414. DOI: https://doi.org/10.1086/518530.

Majcher, Agnieszka Elżbieta, 2017: Proper names: Translation analysis on the example of Prince Caspian. Respectus philologicus 31/36. 134–147. DOI: https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2017.31.36.13.

Manini, Luca, 1996: Meaningful literary names: Their forms and functions, and their translation. The Translator 2/2. 161–178. DOI: https://doi.org/10.1080/13556509.1996.10798972.

Marslen-Wilson, William D. in Welsh, Alan, 1978: Processing interactions and lexical access during word recognition in continuous speech. Cognitive psychology 10/1. 29–63. DOI: https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/0010-0285(78)90018-X.

McDavid, John W. in Harari, Herbert, 1966: Stereotyping of names and popularity in grade-school children. Child development 37/2. 453–59. DOI: https://psycnet.apa.org/doi/10.2307/1126818.

Nooteboom, Sieb G., 1981: Lexical retrieval from fragments of spoken words: Beginnings vs. endings. Journal of phonetics 9/4. 407–424.

Nuckolls, Janis B., 1999: The case for sound symbolism. The annual review of anthropology. 28. 225–252. DOI: https://psycnet.apa.org/doi/10.1146/annurev.anthro.28.1.225.

Nuessel, Frank, 1992: The study of names: A guide to the principles and topics. Westport, CT: Greenwood.

Pogacar, R., Shrum, L. J. in Lowrey, Tina. M., 2018: The effects of linguistic devices on consumer information processing and persuasion: A language complexity processing mode framework. Journal of consumer psychology 28/4. 689–711. DOI: https://doi.org/10.1002/jcpy.1052.

Pogacar, Ruth, Carpenter, Thomas P., Shenk, Chad E. in Kouril, Michal, 2019: Tools and methods for measuring implicit consumer cognition. Kardes, Frank R., Herr, Paul M. in Schwarz, Norbert (ur.): Handbook of research methods in consumer psychology. New York: Routledge. 160–181. DOI: https://doi.org/10.4324/9781351137713.

Pogacar, Ruth, Kouril, Michal, Carpenter, Thomas P. in Kellaris, James J., 2018: Implicit and explicit preferences for brand name sounds. Marketing letters 29. 241–259. DOI: https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s11002-018-9456-7.

Pogacar, Ruth, Pisanski Peterlin, Agnes, K. Pokorn, Nike in Pogačar, Timothy, 2017: Sound symbolism in translation: A case study of character names in Charles Dickens’s Oliver Twist.” Translation and interpreting studies 12/1. 137–161. DOI: https://doi.org/10.1075/tis.12.1.07pog.

Priestly, Tom, 1997: Zvočnost in tematika pri Milki Hartman: vaja v analitični metodi. Slavistična revija 45/3–4. 457–76.

Priestly, Tom, 2002: Sound symbolism in the rhymes of Krst pri Savici. Juvan, Marko (ur.): Romantična pesnitev: ob 200. obletnici rojstva Franceta Prešerna. Obdobja 19. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete. 241–49.

Pulgram, Ernest, 1954: Theory of names. Berkeley, CA: American Name Society.

Shrum, L. J., Lowrey, T. M., Luna, David, Lerman, D. B. in Liu, Min, 2012: Sound symbolism effects across languages: Implications for global brand names. International journal of research in marketing 29. 275–279. DOI: https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.ijresmar.2012.03.002.

Smith, Grant W., 1998: The political impact of name sounds. Communications monographs 65/2. 154–172. DOI: https://doi.org/10.1080/03637759809376443.

Thomasson, Amie, 1993: The reference of fictional names. Criterion 6. 3–12.

Vermes, Albert Peter, 2003: Proper names in translation: An explanatory attempt. Across languages and cultures 4/1. 89–108. DOI: https://doi.org/10.1556/Acr.4.2003.1.5.

Prenosi

Objavljeno

04.04.2024

Številka

Rubrika

Razprave II.

Kako citirati

Pogačar, T., & Pogacar, R. E. (2024). Odzivi bralcev na osebna imena v slovenskih novelističnih besedilih. Jezik in Slovstvo, 69(1-2), 105-122. https://doi.org/10.4312/jis.69.1-2.105-122