Popotovanje motiva lepe Vide od Ivana Cankarja do Matjaža Kmecla in Rudija Šelige

Avtorji

  • Mateja Pezdirc Bartol Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Tomaž Toporišič Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.69.1-2.11-21

Ključne besede:

slovenska dramatika, lepa Vida, demistifikacija, Matjaž Kmecl, Rudi Šeligo

Povzetek

Razprava se ukvarja z zanimivim delom še precej neraziskanega dramskega opusa Matjaža Kmecla, v katerem avtor variira slovenski mitični motiv lepe Vide. Analizira njegovo monodramo Lepa Vida ali problem svetega Ožbalta, s katero avtor vstopi v dialoški odnos z nizom slovenskih avtorjev in avtoric, ki v svojih delih interpretirajo ta ključen mit v slovenski literaturi. Igra je »nekakšno nadaljevanje Cankarjeve Lepe Vide« (Kmecl), ki pa je razumljeno predvsem kot občasno sklicevanje na motiviko. Po eni strani nas bo zanimalo razmerje Kmeclove Lepe Vide do Cankarjevega »izhodiščnega« besedila, po drugi strani pa se bomo posvetili dvema interpretacijama motiva lepe Vide v 1970-ih letih, ko sta Matjaž Kmecl in Rudi Šeligo na novo osmislila, reinterpretirala motiv v inovativne izpeljave, ki ju bomo primerjali in umestili v širši kontekst sodobne slovenske drame. Če je bila Cankarjeva Lepa Vida že privid hrepenenja in je imela tudi Šeligova Vida več obrazov ter je pri tem poskušala formalno slediti zgodbi ljudske pesmi, a je z reinterpretacijo lirskega dela ponudila svoje in deloma novo videnje lepe Vide, je prav Kmecl tisti, ki radikalno prekinja slovenski mit ter ga osvobodi Prešernove razklanosti in Cankarjevega hrepenenja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Cankar, Ivan, 1969: Hlapci, Lepa Vida, Dodatek. Zbrano delo, 5. knjiga. Ljubljana: DZS.

Kmecl, Matjaž, 1977: Lepa Vida ali Problem svetega Ožbalta: dramska marginalija za eno samo osebo. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Šeligo, Rudi, 1978: Lepa Vida, Čarovnica iz Zgornje Davče. Ljubljana: Mladinska knjiga.

*****

Literatura

Borovnik, Silvija, 2005: Dramatika Rudija Šeliga. Jezik in slovstvo 50/3–4. 61–73.

Inkret, Andrej, 1987: Med historijo in pasijonom. Zapiski ob dramah Rudija Šelige, 1973–1986. Šeligo, Rudi: Slovenska savna. Ljubljana: Cankarjeva založba. 73–118.

Kermauner, Taras, 1978: Demonična moč trpljenja. Šeligo, Rudi: Lepa Vida, Čarovnica iz Zgornje Davče. Ljubljana: Mladinska knjiga. 133–155.

Kermauner, Taras, 1997/1998: Šeligova dramatika. Šeligo, Rudi: Svatba. Gledališki list SLG Celje. Celje: Slovensko ljudsko gledališče.

Kralj, Lado, 1999: Maeterlinckov model moderne drame, simbolistična dramska tehnika. Primerjalna književnost 22/2. 27–29.

Mihurko Poniž, Katja, 2009: Nadzorovanje in kaznovanje v nekaterih besedilih z lepovidskim motivom. Annales: Series historia et sociologia 19/1. 239–246.

Pezdirc Bartol, Mateja, 2017: Razvoj slovenske meščanske drame konec 19. stoletja in Dama s kamelijami. Vevar, Štefan in Orel, Barbara (ur.): Začetki in dosežki gledališča moderne dobe: ob 150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani. Ljubljana: Slovenski gledališki inštitut. 148–158.

Pezdirc Bartol, Mateja, 2018: Dramatika. Harlamov, Aljoša (ur.): Ivan Cankar: Literarni revolucionar. Ljubljana: Cankarjeva založba. 143–199.

Pogačnik, Jože, 1988: Slovenska Lepa Vida ali hoja za rožo čudotvorno. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Poniž, Denis, 2006: Ivan Cankar, Lepa Vida: poskus interpretacije. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej.

Puhar, Alenka, 2016: Izidor Cankar: mojster dobro zasukanih stavkov. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Terseglav, Marko, 1999: Zgodba nesrečne Lepe Vide v sodobni slovenski dramatiki. Traditiones (Ljubljana) 28/2. 289–297.

Toporišič, Tomaž, 2020: Magijska drugačnost junakinj Šeligove dramatike in proze. Slavia Centralis 13/1. 165–174.

Prenosi

Objavljeno

04.04.2024

Številka

Rubrika

Razprave I.

Kako citirati

Pezdirc Bartol, M., & Toporišič, T. (2024). Popotovanje motiva lepe Vide od Ivana Cankarja do Matjaža Kmecla in Rudija Šelige. Jezik in Slovstvo, 69(1-2), 11-21. https://doi.org/10.4312/jis.69.1-2.11-21