Nacionalistični »enfant terrible«

Levstik in cenzura

Avtorji

  • Marijan Dović ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.69.1-2.135-149

Ključne besede:

Fran Levstik, cenzura, tiskovne pravde, slovensko narodno gibanje, Tugomer

Povzetek

Nepopustljivo kritični Fran Levstik, ena središčnih osebnosti slovenske literature in politike v desetletjih po marčni revoluciji, je bil tudi z vidika cenzure med najbolj izpostavljenimi intelektualci svoje dobe. Že njegov prvenec Pesmi (1854) je bil zaradi domnevne bogokletnosti grobo zatrt, njegovi bojeviti nacionalistični članki v 60. letih 19. stoletja pa so številnim urednikom nakopali tiskovne pravde, visoke globe in celo zaporne kazni. Medtem ko za življenja Levstikova literarna dela niso bila predmet uradne cenzure, se je to po njegovi smrti zgodilo z igro Tugomer, ki jo je po Jurčičevi predlogi ravno Levstik predelal v opus magnum slovenskega nacionalizma.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Giesebrecht, Ludwig, 1843: Wendische Geschichten aus den Jahren 780 bis 1182. Erster Band. Berlin: Rudolf Gaertner.

Gledališka 2023 = Mihurko Poniž, Katja (ur.): Gledališka cenzura in uprizoritve Dramatičnega društva v Ljubljani (1873–1914). Digitalni repozitorij. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. https://sidih.github.io/cenzura/. (Dostop 16. 1. 2024.)

Jurčič, Josip, 1876: Tugomer: Tragedija v 5 dejanjih. Ljubljana: Narodna tiskarna.

Jurčič, Josip, 1960: Tugomer, Veronika Deseniška, Pesmi, Dodatek. Zbrano delo, 9. knjiga. Ur. Mirko Rupel. Ljubljana: DZS.

Levstik, Fran, 1854: Pesmi. Ljubljana: Jožef Blaznik.

Levstik, Fran, 1955: Dramatični spisi. Zbrano delo, 5. knjiga. Ur. Anton Slodnjak. Ljubljana: DZS.

Levstik, Fran, 1959: Politični spisi I, Dodatek. Zbrano delo, 8. knjiga. Ur. Anton Slodnjak. Ljubljana: DZS.

Levstik, Fran, 1961: Politični spisi II. Zbrano delo, 9. knjiga. Ur. Anton Slodnjak. Ljubljana: DZS.

Stenografični 1900 = Stenografični zapisnik sedme seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani, 11. 4. 1900. Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani (29. 12. 1899 do 5. 5. 1900). Ljubljana: Deželni odbor kranjski. 120–121.

*****

Literatura

Anon., 1887 [Fran Levec]: Dr. Weitlof in naš list. Ljubljanski zvon 7/6. 383–384.

Cvirn, Janez, 2010: »Naj se vrne cenzura, ljubša bi nam bila«: Avstrijsko tiskovno pravo in slovensko časopisje (1848–1914). Režek, Mateja (ur.): Cenzurirano: Zgodovina cenzure na Slovenskem od 19. stoletja do danes. Ljubljana: Nova revija. 13–44.

Domej, Teodor, 2023: Kratko življenje in konec časopisov Stimmen aus Innerösterreich in Slovenec. Dović, Marijan (ur.): Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju. Ljubljana: ZRC SAZU. 283–310. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610507468_14.

Dović, Marijan, 2020: Slovenski literati in cesarska cenzura: izbrani primeri iz dolgega 19. stoletja. Vidmar, Luka (ur.): Cenzura na Slovenskem od protireformacije do predmarčne dobe. Ljubljana: Založba ZRC. 243–286.

Dović, Marijan, 2022: Bukovniki, cenzura in Drabosnjak, »poredni paur« iz Korotana. Slavistična revija 70/3. 373–388. DOI: https://doi.org/10.57589/srl.v70i3.4039.

Dović, Marijan (ur.), 2023: Slovenci in cesarska cenzura od Jožefa II. do prve svetovne vojne. Ljubljana: ZRC SAZU. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610507468.

Globočnik, Damir, 2010: Pavliha 1870: Levstikov satirični list. Ljubljana: Slovenska matica.

Globočnik, Damir, 2018: Prvi uredniki Slovenskega naroda. Teorija in praksa 55/4. 817–833.

Kmecl, Matjaž, 1981: Fran Levstik. Ljubljana: Partizanska knjiga.

Kordiš, Ivan, 2023: Dogodbe ob izdaji Kozlerjevega Zemljovida slovenske dežele in pokrajin. Dović, Marijan (ur.): Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju. Ljubljana: ZRC SAZU. 267–282. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610507468_13.

Logar, Janez, 1933: Levstik v boju s prvaki. Logar, Janez in Ocvirk, Anton (ur.): Levstikov zbornik. Ljubljana: Slavistični klub. 133–275.

Ocvirk, Anton, 1933: Levstikov duševni obraz. Logar, Janez in Ocvirk, Anton (ur.): Levstikov zbornik. Ljubljana: Slavistični klub. 7–132.

Rupel, Mirko, 1960: Opombe. Jurčič, Josip: Tugomer, Veronika Deseniška, Pesmi, Dodatek. Zbrano delo, 9. knjiga. Ljubljana: DZS. 263–336.

Slodnjak, Anton, 1948: Opombe. Levstik, Fran: Pesmi 1854, Tonine pesmi, Franjine pesmi, Prvi časi, Dodatek. Zbrano delo, 1. knjiga. Ljubljana: DZS. 313–565.

Slodnjak, Anton, 1955: Opombe. Levstik, Fran: Dramatični spisi. Zbrano delo, 5. knjiga. Ljubljana: DZS. 381–450.

Slodnjak, Anton, 1959: Opombe. Levstik, Fran: Politični spisi I, Dodatek. Zbrano delo, 8. knjiga. Ljubljana: DZS. 319–444.

Slodnjak, Anton, 1961: Opombe. Levstik, Fran: Politični spisi II. Zbrano delo, 9. knjiga. Ljubljana: DZS. 451–551.

Smolej, Tone, 2023: »Dasiravno smo mesto Nemcev tiste stare Franke izvlekli na dan, vendar nismo našli milosti pri vladi.« Cenzura Tugomerja. Jež, Andraž (ur.): Slovenska literatura in umetnost v družbenih kontekstih. Obdobja 42. Ljubljana: Založba Univerze. 43–48. DOI: https://doi.org/10.4312/Obdobja.42.2784-7152.

Trstenjak, Anton, 1892: Slovensko gledališče: Zgodovina gledaliških predstav in dramatične književnosti slovenske. Ljubljana: Dramatično društvo.

Ugrinović, Ana, 2001: Cenzura in prepoved gledališča. Diplomsko delo. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Univerza v Ljubljani.

Vilhar, Miroslav, 1865: Žabjanke. Zagreb: Miroslav Vilhar.

Žigon, Tanja, 2023: Tiskovne pravde na Kranjskem v šestdesetih letih 19. stoletja. Dović, Marijan (ur.): Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju. Ljubljana: ZRC SAZU. 311–333. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610507468_15.

Prenosi

Objavljeno

04.04.2024

Številka

Rubrika

Razprave II.

Kako citirati

Dović, M. (2024). Nacionalistični »enfant terrible«: Levstik in cenzura. Jezik in Slovstvo, 69(1-2), 135-149. https://doi.org/10.4312/jis.69.1-2.135-149