Izbrana esejistika Matjaža Kmecla

Avtorji

  • Miran Štuhec Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.69.1-2.23-30

Ključne besede:

esej, narativnost, slovenstvo, slog, eksempel

Povzetek

Značilnosti esejistike Matjaža Kmecla so dobro vidne v vseh njegovih ključnih besedilih. Prvič, je treba poudariti strukturno vlogo zgodbe oziroma pomen eksempla, drugič, senzibilnost, sintezo subjektivnosti in objektivnosti ter vitalizem. Tretji zagon, ki v smislu sredotežne sile zaokroža, je idejno izhodišče. Deluje v črti: stik z naravo in od tod izhajajoča vera v prirodni red stvari oplaja in je pogoj ter cilj dobrega. Ta nazor je enostaven in učinkovit, ko zavrača hipokrizijo, razkriva in premaguje hiperbolizirani občutek majhnosti dvomilijonskega naroda, evocira samobitnost, premaguje osamljenost in avtodestruktivnost, ugotavlja posledice utrujenosti ter preobremenjenosti, kadar literarnozgodovinske razlage postavlja v časovne in prostorske koordinate ali v primeru natančnih refleksij posameznikov in dogodkov. Če k temu dodam še Kmeclovo razumevanje in upoštevanje socialnih in socialnozgodovinskih prilik, je mogoče zaokrožiti miselne podlage, na katerih posamezna besedila nastajajo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ginzburg, Carlo, 2010: Sir in črvi: Svet nekega mlinarja iz 16. stoletja. Ljubljana: Studia Humanitatis. Prev. Tomaž Jurca.

Kmecl, Matjaž, 1974: Esej o deseniški Veroniki. Sitar, Sandi: Z Desenic Veronika z Desenic. Ljubljana: Partizanska knjiga. 124‒125.

Kmecl, Matjaž: 1987: Slovenska postna premišljevanja. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Sitar, Sandi, 1974: Z Desenic Veronika z Desenic. Ljubljana: Partizanska knjiga.

White, Hayden, 1973: Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore: Johns Hopkins University.

Zlobec, Ciril, 1987: Kmeclovi Slovenski eseji. Kmecl, Matjaž: Slovenska postna premišljevanja. Ljubljana: Cankarjeva založba. 159–168.

Prenosi

Objavljeno

04.04.2024

Številka

Rubrika

Razprave I.

Kako citirati

Štuhec, M. (2024). Izbrana esejistika Matjaža Kmecla. Jezik in Slovstvo, 69(1-2), 23-30. https://doi.org/10.4312/jis.69.1-2.23-30