Malo v živo in bolj skozi knjige

Avtorji

  • Irena Novak Popov Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.69.1-2.31-42

Ključne besede:

Matjaž Kmecl, literarna teorija, slovenska pripovedna proza, slovenski roman, literarna dediščina v eseju

Povzetek

Prispevek obravnava štiri knjige Matjaža Kmecla, ki sodijo v zgodnje obdobje njegovega strokovnega in priročniškega pisanja (Mala literarna teorija, Od pridige do kriminalke, Rojstvo slovenskega romana) in zbirko esejev (Slovenska postna premišljevanja). Predstavljam jih tako, da povzemam Kmeclove novosti v literarnozgodovinskem pisanju in ob tem hkrati obnavljam doživljanje študentke na poti preobrazbe v strokovno bralko. Razprave o vzponu slovenskega meščanstva in proznega pripovedništva druge polovice 19. stoletja ter premišljevanja na podlagi osebnih izkušenj iz kriznih časov tik pred razpadom jugoslovanske federacije preveva enaka avtorjeva drža: duhovito odkrivanje elementarnosti in celovitosti življenja, neutrudno zbiranje dokazov za vztrajnost, kljubovalnost, vitalnost in zvestobo nasproti malodušju, strahu in nesproščenosti. Taka drža izvira iz Kmeclovih pronicljivih razčlenjevanj literarne preteklosti in se razvija v prizanesljivo ocenjevanje sodobnih anomij. Predvsem v prvi prepoznava bogat kulturni kapital, ki so ga kljub šibki politični in gospodarski moči nakopičile generacije ustvarjalcev ter ga z upanjem v samozavestni obstanek slovenstva predajale sodobnikom in naslednikom.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

De Rougemont, Denis, 1999: Ljubezen in Zahod. Ljubljana: Založba /*cf.

Dović, Marijan, 2007: Slovenski pisatelj. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Fritz, Ervin, 1978: Okruški sveta. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Głowiński, Michał, Kostkiewiczowa, Teresa, Okopien-Sławińska, Aleksandra in Sławiński Janusz, 21988: Słownik terminów literackih. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódż: Zakład narodowy imienia Ossolińskich.

Henigsman, Vlasta, Karim, Silva in Kern, Renata, 2015: Likovna umetnost 9: i-učbenik za likovno umetnost v 9. razredu osnovne šole. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. https://eucbeniki.sio.si/lum9/. (Dostop 10. 2. 2024.)

Kmecl, Matjaž, 1975: Od pridige do kriminalke (ali o meščanskih začetkih slovenske pripovedne proze). Ljubljana: Mladinska knjiga.

Kmecl, Matjaž, 1976: Mala literarna teorija. Ljubljana: Borec.

Kmecl, Matjaž, 1981: Rojstvo slovenskega romana. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Kmecl, Matjaž, 1987: Slovenska postna premišljevanja. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Kmecl, Matjaž, 2022: Peter Božič, slikoviti poštenjak. Dnevnik, Objektiv, 1. oktobra 2022. 14–15. https://www.dnevnik.si/1042997924. (Dostop 10. 2. 2024.)

Kocbek, Edvard, 1977: Zbrane pesmi, 2. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Trdina, Silva, 1965: Besedna umetnost. II. del, Literarna teorija. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Živković, Dragiša (ur.), 1984: Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit.

Prenosi

Objavljeno

04.04.2024

Številka

Rubrika

Razprave I.

Kako citirati

Novak Popov, I. (2024). Malo v živo in bolj skozi knjige. Jezik in Slovstvo, 69(1-2), 31-42. https://doi.org/10.4312/jis.69.1-2.31-42