Slovenščina kot vez med govorci in umetno inteligenco

Intervju z dr. Simonom Krekom

Avtorji

  • Katarina Meglič
  • Matevž Treven

DOI:

https://doi.org/10.4312/HNBP5974

Ključne besede:

Simon Krek, umetna inteligenca, digitalizacija, korpusi, slovenščina, veliki jezikovni modeli

Povzetek

Dr. Simon Krek je eden glavnih akterjev na področju digitalnega opremljanja slo­venščine in jezikovnega razvoja v okviru tehnoloških novosti. Bil je koordinator projektov Sporazumevanje v slovenskem jeziku in Razvoj slovenščine v digital­nem okolju, znotraj katerih se je nadaljevala in nadgrajevala digitalna opremlje­nost slovenščine v obliki zbirk besedil ali korpusov (prim. Gigafida), baz podat­kov (prim. Sloleks) in jezikovnih tehnologij (prim. prevajalnik, razpoznavalnik govora). Naslednji korak v njegovem delu je razvoj velikih jezikovnih modelov, ki vključuje povečanje nabora besedil za strojno obdelavo in posledično izdelavo tehnologij, ki omogočajo boljšo povezavo človeškega govora in umetne inteligen­ce. Je vodja Centra za jezikovne vire in tehnologije pod okriljem Univerze v Lju­bljani in raziskovalec na Institutu »Jožef Stefan«. Pogovarjali smo se o nekaterih dilemah ob trku jezikoslovja in sodobne tehnologije, o vplivu tehnoloških spre­memb na jezikovno kompetenco, o nadgradnji tehnologij in o problemih govorcev slovenščine, s katerimi se soočamo trenutno, pa tudi o prihodnosti slovenščine skozi prizmo digitalnega razvoja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

29.03.2024

Številka

Rubrika

Intervju

Kako citirati

Meglič, K., & Treven, M. (2024). Slovenščina kot vez med govorci in umetno inteligenco: Intervju z dr. Simonom Krekom. Jezik in Slovstvo, 3-10. https://doi.org/10.4312/HNBP5974